fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Saša Stjepanović

 

doc.dr.sc.

docent

Kontakt

Preradovićeva 1/1

Kabinet br.14

Tel: +385 52 377 069

E-mail: sstjepan@unipu.hr

 

Konzultacije

Ponedjeljkom od 10:00 do 11:00 h

(Kabinet 14).

Za izvanredne studente prema dogovoru preko elektroničke pošte.

Kolegiji

- Uvod u mikroekonomiju

- Uvod u makroekonomiju

- Ekonomski rast i makroekonomsko modeliranje