fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Kontakt / Contact

doc. dr. sc. Violeta Šugar / Assistant Professor

Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

kabinet / office 45 (2nd floor)

tel: 377 018

e-mail: violeta.sugar(pri)unipu.hr

Konzultacije / Consultations:

četvrtkom od 9.30 do 10.30 (kabinet br. 45)
ili prema dogovoru

Thursday: 9.30 - 10.30 (office 45) or via e-mail

Kolegiji / Courses

PREDDIPLOMSKI STUDIJ / UNDERGRADUATE STUDY

Uvod u poduzetništvo

Međunarodno poduzetništvo

Poduzetništvo za neekonomiste

Entrepreneurship - Selected Topics

Quality Management

 

DIPLOMSKI STUDIJ / GRADUATE STUDY

Poduzetništvo i inovacije

Upravljanje kvalitetom

Poduzetništvo i gospodarstvo

Inovacije i poduzetništvo

 

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ NOVE EKONOMIJE / DOCTORAL STUDY NEW ECONOMY

Međunarodno poduzetništvo i Nova ekonomija

 

Projekti

Edukacijski modul "Upravljanje inovacijama"